Vragenblok 2

Audiofragment vragenblok 2

Vraag 8.

Categorie: Wetenschap en natuur
Hoeveel iteraties zijn er nodig om Beatrix op 74 eurocent te krijgen? Schrijf het antwoord uit.

Vraag 9.

Categorie: Aardrijkskunde
Op welk nummer zit de muis? Zie bron 3.

Bron 3
Bron 3

Vraag 10.

Categorie: Vermaak
De wind is west en jij bent west. Oost begint en legt een kringen vier terug. Jij pakt deze en hebt nu vier keer teken vijf, vier westenwinden, twee kringen vier en vier dezelfde draken. Hoeveel punten krijg je volgens de Nederlandse Bond op een Nederlands Toernooi?

Vraag 11.

Categorie: Geschiedenis
In 1824 woedde er een zeer zware storm op de Noordzee, meer dan zeventien schepen vergingen. Dappere redders probeerden nog mensen van boord te halen. Bij één van die pogingen sloeg de reddingsvlet om en verdronken alle opvarenden, op één redder na. Wat is de naam van zijn schoonzoon, die naast visser en sloeperman ook mensenredder was?

Vraag 12.

Categorie: Kunst en literatuur
Waldo komt af en toe langs in Cyanide and Happiness. Wat is de som van de stripnummers waarin hijzelf, zijn naam of zijn afbeeldig verscheen?

Vraag 13.

Categorie: Sport en ontspanning
Blauw en Groen spelen ganzenbord. Toevallig blijken de ogen van de dobbelstenen telkens gelijk te zijn aan de Fibonaccireeks modulo zes, plus één. In bron 4 is de eerste zet al gespeeld. Wie wint het spel?

Bron 4
Bron 4

Vraag 14.

Categorie: Scouting